Om tjenestene

Tjenestene og erfaringene jeg kan tilby faller stort sett innenfor de følgende kategoriene.

HRIS/system implementering

Implementering av et nytt HR/personalestyrings system – enten det er et rekrutteringssystem eller et talentstyringssystem – fordrer grundig forberedelse, analyser, workshops, prosesser og en god organisasjonsimplementering. Dette gjelder både hvis du skal implementere en full HCM løsning eller "bare" deler av den – f.eks. resultatledelse.

Jeg har arbeidet innenfor disse områdene i flere år og i flere typer organisasjoner; fra lokale norske organisasjoner/bedrifter med 100 ansatte til globale organisasjoner med mer enn 8000 ansatte. Min erfaring fra dette arbeidet er en av tjenestene jeg kan tilby.

Prosjektstyring

Med erfaring fra mindre prosjekter (< 6 måneder) til større prosjekter (>6 måneder og med flere ressurser) kan jeg hjelpe deg/dere – som prosjektleder, prosjektlederassistent eller rådgiver i forbindelse med IT-prosjekter.

Funksjonelle spesifikasjoner og RFP forberedelse

Som implementeringskonsulent har en av mine hyppigste oppgaver vært å omforme en kundes generelle behov og ønsker til funksjonelle og systemtekniske spesifikasjoner. Disse har typisk blitt levert direkte til utviklere eller har vært del av ett anbud. Jeg kan tilby min erfaring, støtte og sparring på disse viktige områdene.

System integrasjon/datautveksling

Som en del av mitt arbeid med å implementere HR/talentstyrings systemer har jeg jobbet med et spekter av forskjellige import/export oppsett. Den typiske integrasjonen har grenseflater mot Active Directory, lønnssytemer, intranet servere osv. Hvis du/dere trenger integrasjoner som disse med flate filer eller web-services kan jeg tilby min hjelp med å analysere og beskrive funksjonelle så vel som tekniske behov. (Se også "Funksjonelle spesifikasjoner og RFP forberedelse" over.)

Opplæringsmateriale/Gjennomføring av opplæring

En av de siste – men absolutt ikke minste – oppgavene/aktivitetene når man implementerer et nytt system (eller en ny prosess) er opplæring av brukere og superbrukere. Etter å ha planlagt og gjennomført opplæring i mer enn 14 år har jeg lært å bruke annerledes – og tildels uventede – tilganger hvis materialet som skal læres viser seg å være vanskelig å forstå. På denne måten har jeg ofte klart å få "alle" til å forstå selv forholdsvis tekniske problemstillinger. Jeg kan tilby min erfaring på dette området når du/dere skal planlegge/designe/gjennomføre opplæring relatert til system og/eller prosess implementering.