Konsulenttjenester

Jeg er Michael Schollert. Jeg har jobbet med anbud på HR systemer, implementering av disse systemer, prosess/forretnings-optimering, utdannelse og prosjektledelse i mange år.

Den erfaringen jeg har fått gjennom dette arbeidet og gjennom å jobbe med en bred vifte av bedrifter er en erfaring jeg kan bruke til å øke kvaliteten i og verdien av dine prosjekter.

Min tilgang til å utarbeide løsninger for deres bedrift er pragmatisk og målet mitt er å finne løsninger som dere kan dra nytte av mange år frem i tid. ‘De hurtige løsningene’ er ofte mye dyrere på sikt, sammenlignet med nytteverdien. Gjør det ordentlig første gang!

Som freelancer har jeg ingen bånd til produkter eller leverandører. Derfor kan min viten og min erfaring brukes generelt så vel som spesifikt innen HR systemer og IT.

Noe av det HR avdelinger ofte etterspør hjelp til er

  • Utarbeidelse av anbud på HR kjernesystemer
  • Systemer og prosesser for resultatledelse
  • Oppfølging og styring av personalutvikling
  • Identifikasjon og måling av kompetanser
  • Prosjektledelse og IT kompetanse
  • Implementering av og trening i disse systemene

Dette er alle områder jeg har erfaring med og områder der jeg kan tilføre viten og verdi til ditt prosjekt-team og til din organisasjon.