Bakgrunnsmateriale

For å gi deg bedre innsikt i hva jeg står for som coach og hva ICC coach utdanningen egentlig her, får du her en rekke referanser du kan følge opp hvis du har lyst.

Lambent training
ICC bruker Lambent International Certifcation Coaching Training. Denne coachutdannelsen ble tildelt European Quality Award(EQA) i 2010 av European Coaching and Mentoring Association (EMCC).
Vår coachutdanning oppfyller dermed også kravene fra International Coach Federation (ICF) til ACC Portfolio og er den eneste i verden som er anerkjent og oppfyller kravene til både EMCC, ICF og ICC.

Relevante lenker og dokumenter

Coachingkontrakten mellem aktør og coach PDF dokument
Om ICC coach utdannelsen (norsk) PDF dokument
About the ICC coach training (English) PDF document
ICC Norge (v/Meta-Partner) Ekstern lenke
ICC International Ekstern lenke
Utdannelsen i Norge Ekstern lenke
ICC logo