Personlig coaching

Coaching er et begrep som mange har en mening om, men færre har en erfaring med. Mange kaller seg for «coach» uten å ha en faktisk utdanning/sertifisering innen coaching, noen har en teoretisk utdanning mens andre – som f.eks. ICC coaches – har en sertifisering som i øvrig er godkjent av EU.

Som ICC coach utdannes vi i prinsippet i to hovedgreiner av coaching – prosess-coaching og akutt-coaching. Begge typer kan brukes til individuell coaching så vel som til business-coaching.

Som coach er det min oppgave å bruke verktøyene jeg har lært til å guide aktøren (den som blir coachet) gjennom coaching prosessen. Som coach kommer jeg ikke med løsninger eller råd. Jeg stiller utdypende spørsmål, samler opp på dine utsagn, holder trådene samlet for deg, hjelper deg med vanskeligere prosesser og støtter deg i selv å finne løsninger og integrere dem i din hverdag.

Prosess-coaching er «utgangspunktet» og består typisk av 5 økter (sesjoner) av opp til 1,5 times varighet. Hver økt bygger på det vi snakket om på forrige økt og avsluttes vanligvis med en eller flere oppgaver til aktøren for å skape progresjon. Progresjonen skapes gjennom de verktøyene vi som coacher har, vår viten om å bruke det til å guide aktøren og det som er viktigst – gjennom aktørens egne handlinger og interne prosess.

Vi jobber med bl.a. mål, verdier og hindringer og vi finner veier for deg til å nå dine mål.

Akutt-coaching er en integrert del av prosess-coachingen, men den kan også stå alene. Akutt-coaching brukes typisk hvis ting låser seg eller hvis noe ser for uoverkommelig ut. Den hjelper til å holde i gang prosessen og flytte deg framover.

Akutt coaching kan også brukes etter du har hatt prosess-coachingen. Det kan f.eks. være at du plutselig står midt i noe som du trenger sparring på. Da vil det være mulig å kontakte meg for en 15-20 minutters økt med akutt-coaching. Her tar vi tak i den spesifikke utfordringen, tar den fra hverandre og ender (vanligvis) med noen brukbare muligheter for at du kan komme deg videre.